Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori vizualizare