ANUNŢ programare probe aptitudini

 În perioada 16-17 mai 2018 se susţin probele de aptitudini dupa cum urrnează:
Pentru candidaţii lnscrişi la profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare şi
educator-puericultor:
• Proba de aptitudini artistice - miercuri, 16 mai 2018, orele 8,30( candidaţii vor avea
materialele necesare probei, şi anume: bloc A3, creion negru, acuarele, apa şi vas pentru
apa, pensoane diferite dimensiuni;
• Proba de aptitudini muzicale - miercuri, 16 mai 2018, orele 11,00;
• Proba de aptitudini fizice -joi, 17 mai 2018, orele 8,00( candidaţii vor avea echipament
sportiv );
• Proba de interviu - joi, 17 mai 2018, orele 11,00.
Pentru candidaţii înscrişi la profil teologic, specializarea teologie romano catolică :
• Proba de interviu/proba scrisă de verificare a cunoştiinţelor religioase miercuri, 16 mai
2018, orele 8,30;
Se afişează rezultatul pentru probele de aptitudini în data de 22 mai 2018 pe site ul şi la
avizierul unităţii.

                                                vizualizare document

 

    Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul  liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019  - vizualizare

 Ordinul nr. 4794 din 14 septembrie 2017    - vizualizare

   Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de  aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale - vizualizare