În atenţia absolvenţilor promoţiei  2017 - începând cu data de 11 07 2017 se eliberează actele de studii între orele 07.30 si 13.00

 
 
 

                   REZULTATE FINALE ADMITERE CLASA a IX -a 2017

                  -  rezultate admitere învățător educatoare  - vizualizare document

                     -  rezultate admitere educator puericultor  - vizualizare document

                     -  rezultate admitere teologie romano-catolică - vizualizare document

    

Actele necesare completării dosarului de înscriere clasa a IX -a  - vizualizare anunţ

 ŞEDINŢĂ ELEVI ŞI PĂRINŢI CLASELE A IX -a ŞI A V -a  PE 4 SEPTEMBRIE ORELE 10,00

 

Graficul examenelor de corigenţe/situaţii neîncheiate pentru anul şcolar 2016-2017 - vizualizare

 

                            REZULTATELE LA PROBELE DE APTITUDINI  obținute de  candidații înscriși pe filiera vocațională pentru clasa a IX-a, an școlar 2017-2018   - vizualizare document        

 

      EXAMEN de adimtere în ciclul inferior al liceului clasa a IX-a

    Elevi declaraţi respinşi după proba de aptitudini fizice - vezi document

    Elevi declaraţi respinşi după proba de aptitudini muzicale - vezi document

  

   Listă candidaţi înscrişi pe filiera vocală pentru clasa a IX-a, an şcolar 2017-2018  -  vizualiare document

    Susţinerea probelor de aptitudini - vizualizare document

                                       

EXAMEN DE ABSOLVIRE a programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiştrilor instructori: 27-28 mai 2017 - vizualizare document

 Tabel nominal cuprinzând candidaţii înscrişi pentru examenul de absolvire  - vizualizare document

 

 

       EXAMENE  2017    -  vizualizare      

 

      Criterii acord director - vizualizare document

       Listă posturi 23.03.2017  - vizualizare listă

 

 

      Criterii specifice necesare pentru fiecare cadru didactic care solicită avizul  pentru ocuparea posturilor declarate vacante - vizualizare document

 

     Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iaşi organizează cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar/      nonuniversitar/şcoli de maiştri. 

pentru mai multe detalii consultaţi documentul - document

 

ANUNȚ

pentru cursanții înscriși la programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructor  - vizualizează anunţ

 

    

 

      ABSOLVENŢII COLEGIULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI   PROMOŢIA 2016 POT VENI SĂ RIDICE ACTELE DE STUDII

 

    LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI
PROIECT DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2013 - 2017

               

IMAGINI DE LA ANIVERSAREA DE 160 DE ANI A LICEULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI

 

 

 

  Cu drag pentru cei care au iubit, iubesc şi vor iubi Şcoala Normală "Vasile Lupu" Iaşi

        - director, profesor Mihaela Ungureanu

    

Pentru a vizualiza pe tot ecranul apasaţi simbolul cu 2 săgeţi de pe mijlocul prezentării