ANUNȚ

   În atenția candidaților înscriși în probele de competențe lingvistice și digitale:

  - proba A Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se desfășoară în data de 12-13 februarie 2018 începând cu ora 9.00 ;

 - proba D Evaluarea competențelor digitale se desfășoară în data de 16,19,20 februarie 2018 începând cu ora 13,00 (prezența în sala de examen cel târziu la ora 12.30) ;

 - proba C Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională  se desfășoară :

                  - în data de 21 februarie 2018 începând cu ora 12.00 (prezența în sala de  la ora 11.30) ;

                  - în data de 22 februarie 2018 începând cu ora 9.00 ;

  -programarea candidaților este afișată la avizierul unității. 

 

 

 

 

                                                             ANUNȚ

     A fost afişat orarul stabilit pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori - vizualizare orar

  

     Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iaşi organizează cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar/      nonuniversitar/şcoli de maiştri. 

 Programul psihopedagogic pentru maiștri începe pe 28 octombrie 2017  - detalii

  

                                                   

   ORARUL ELEVILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018  - VIZUALIZARE

                         


   

                      LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI

PROIECT DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2013 - 2017

               

IMAGINI DE LA ANIVERSAREA DE 160 DE ANI A LICEULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI

 

 

 

  Cu drag pentru cei care au iubit, iubesc şi vor iubi Şcoala Normală "Vasile Lupu" Iaşi

        - director, profesor Mihaela Ungureanu

    

Pentru a vizualiza pe tot ecranul apasaţi simbolul cu 2 săgeţi de pe mijlocul prezentării